Ochrana osobných údajov:

 

Ochrana osobných údajov na internete je veľmi diskutovanou témou. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje vedieť. Všetky informácie o Vašej osobe však budeme používať iba pre našu potrebu a neposkytneme ich v žiadnom prípade nikomu inému.

 

Údaje, ktoré zadávate pri objednávke alebo registrácii

 

Ako zákazník (fyzická osoba) musíte pri objednávke/registrácii v našom obchode uviesť nasledujúce údaje:

• Meno a priezvisko

• Úplnú poštovú adresu

• Adresu elektronickej pošty

• Jedno kontaktné telefónne číslo

 

Ak nakupujete tovar ako fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, mali by ste uviesť navyše aj tieto údaje o firme:

    Názov firmy

    IČO

    DIČ

 

Tieto informácie sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako nakupujúceho. Potrebujeme ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a k tomu, aby sme Vám mohli v poriadku doručiť objednaný tovar. Ak si želáte doručiť tovar na inú adresu, ako je adresa uvedená v registračnom formulári, môžete uviesť aj adresu doručenia (napr. keď posielate objednaný tovar ako darček).

 

Aby ste nemuseli registračné údaje uvádzať pri každom nákupe, máte možnosť zaregistrávať sa, čím sa údaje o Váš uložia do našej databázy, kde sú dostupné jedine nám, a sú chránené pred zneužitím.

 

Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate na našej stránke www.nasemuzstvo.sk sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom.

 

Vážime si Vašu dôveru a chránime Vaše osobné údaje pred zneužitím. Vaše údaje zhromažďujeme výhradne preto, aby sme skvalitnili naše služby. E-shop nasemuzstvo.sk nepredáva, neprenajíma a ani inak neposkytuje Vaše údaje žiadnej tretej strane.

 

 

Váš súhlas

Ak sa stanete zákazníkom internetového obchodu www.nasemuzstvo.sk, dávate už pri registrácii súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané. Pravidlá zaobchádzania s týmito informáciami sú popísané v tomto dokumente. Ak príde v budúcnosti k ich zmenám, budete mať možnosť sa s nimi zoznámiť na našich stránkach.