Spotrebiteľ (zákazník) môže tovar vrátiť  bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota začína plynúť odo dňa, kedy zákazník alebo ním poverená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme tovar.

Tovar určený na vrátenie nesmie byť nijako poškodený, musí byť zabalený a musí obsahovať všetky súčasti vráteného tovaru.

Tovar, ktorý sa chystáte vrátiť, nám môžete osobne priniesť alebo poslať poštou bez dobierky na našu kontaktnú adresu:

našemužstvo.sk

Zohorská 1 (OD Centrum)

841 04 Bratislava 4

Slovenská republika

Spolu s tovar je potrebné priniesť/poslať doklad o kúpe (blok/faktúra) a číslo účtu, na ktorý budú peňažné prostriedky za vrátený tovar vrátené. V prípade, že nám vrátený tovar posielate, sú peňažné prostriedky vrátené až po doručení tovaru.