Registráciou pre platby bez DPH beriete na vedomie, že musíte byť platcom DPH v krajine, kde je vaša firma registrovaná a spĺňate všetky osobité náležitosti z toho vyplývajúce.

Zároveň ste oboznámený s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami.